onsdag 5. mars 2008

Hvem og hva er Enstad Media?Enstad Media er et enkeltmannsforetak som først og fremst selger journalistiske og litterære konsulenttjenester.
Eier og daglig leder er Nils-Petter Enstad, som har mer enn 40 års erfaring som journalist, forfatter, forkynner, informasjonsmedarbeider, foredragsholder og kursleder.


Enstad Media tar på seg ulike oppdrag:
* Reportasjer, intervjuer, historiske framstillinger
* Feature etter oppgitt tema fra oppdragsgiver, eller etter forslag
* Historiske framstillinger i bok- eller hefteform
* Portrettintervjuer eller livsskildringer
* Utkast til taler og/eller foredrag
* Sanger ved høytidelige anledninger
* Kurs- og/eller foredrag innen mediestrategi og kulturelle tema
* Konsulentbistand innen mediestrategi og organisasjonsarbeid
* Kurs og eller foredrag om mediestrategi eller organisasjonsarbeid
* Språkvask av manuskripter
* Kurs i utarbeidelse av tekster, både prosa og poesi
* Forkynnelse og/eller kursvirksomhet innen menigheter og kristne organisasjoner
* Foredrag om kulturelle/litterære emner i alle typer foreninger og lag
* Produksjon av blader, brosjyrer og annet informasjonsmateriell for organisasjoner og andre


Pris etter avtale

Kontaktinfo:
E-post: nenstad@gmail.com
Postadr.: Lindtveit 77 - 4821 Rykene
Telefon: 95 12 37 15